Collection of Kannada Proverbs


This article is collection of some of the kannada proverbs which are generally used in urban as well as in rural areas. All the kannada proverbs are in written here in English letters. Also you can go through attached file in kannada.

Collection of kannada proverbs

Kai kesaradare baayi mosaru

Kaayakave kailaasa

Adikege hoda maana aane kottaru baaradu

Ati aase gati gedu

Maatu aadidare hoytu muttu hodedare hoytu

Veda sulladaru gaade sullagadu

Aalagi dudi arasanaagi unnu

Kosha odi nodu desha sutti nodu

Ibbara jagala muranavanige labha

Kottonu kodangi iskondonu veerabadra

Taalidavanu Baaliyaanu

Uppiginta ruchi illa Taayiginta Bhanduvilla

Uridavarige ardha Holige

yetuu yeri ge yelidare kOna neerige yelitu

Ganda hendira jagaladalli magu badavaaytu

Ganda Hendira jagala undu malago tanaka

Duddiddavane doddappa

kaaryavaasi katte kaalu

Moorthy chikkadaadaru keerti doddadu

Iddaddu Idda haage helidare yeddu bandu yedege odda haage

Haasige iddasthu kaalu chaachu

Alpanige Aishwarya bandare ardha raatrili kode hidisikonda

Ajjige ariveya chinnte mommagalige kajjaayada chinte

Attegondu Kaala Sosegondu Kaala

Kuniyoke baradavru nela donku andaranthe

Beliye yeddu hola meyda haage

Doorada betta nunnage


Comments  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: